Mijn voorwaarden

Voorwaarden

Annulaties/ voorwaarden
Indien een annulatie dreigt plaats te vinden, dient u mij zo snel mogenlijk op de hoogte te brengen via e-mail of per telefoon.
Bij annulatie bij minder dan 24uur Voor aanvang, wordt het voorschot gehouden als annulatiekosten.
Bij annulatie die tijdig gebeurd, wordt het voorschot bewaard voor de volgende afspraak.
Wanneer u 15 minuten te laat arriveert op de afspraak zonder te verwittigen, dan wordt de afspraak automatisch geannuleerd.

Extra kosten.
U bent verantwoordelijk voor de extra kosten tijdens de date:
• Locatie
• Drankconsumptie
• Parkeerticketjes
• Vliegtickets

Verdovende middelen
Wees tijdens een date niet onder invloed van stimulerende/verdovende middelen.

 

Beeldmateriaal
Het vastleggen, uitzenden of doorzenden van beeld en/of geluidsmateriaal is streng verboden.
Bij vermoeden of vaststelling hiervan, eindigt de afspraak en wordt onmiddellijk gevolg gegeven.

Hygiëne
Indien de hygiëne niet in orden is, dan kan de afspraak worden beëindigd.
Dit geldt eveneens voor de plaat (sanitair/kamer) en de omgeving waar de date doorgaat. Hygiëne is van cruciaal belang.

Respect
Respect is beslissend voor een geslaagde date.
Aandringend, opdringerig of afdwinging stelt meteen een eind aan eender welke afspraak.
Handelingen dienen ook steeds beschermd te gebeuren.